Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  
  Main Menu
เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติผู้ก่อตั้ง
ครูฝึก
นักเรียนของสถาบัน
กิจกรรมของสถาบัน
แผนที่
ห้องสมุดความรู้
ปฏิทินกิจกรรม
ลิงค์
หลักสูตรเทนนิส
 

 สถาบันเทนนิสปิรามิด

สถาบันสอนเทนนิสของคนไทยที่มีหลักสูตรการสอนอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนได้ถูกออกแบบตามแนวทางของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอาชีพ


 Pyramid Tennis Academy
Facebook Fanpage

Click here! สนามเทนนิสปิรามิด

สนามเทนนิสขนาดมาตรฐาน 11 สนาม และ 1 สนามดินในร่ม
- ห้องฟิตเนต, สระว่ายน้ำ, ลู่วิ่ง และสนามฟุตซอลหญ้าเทียม
- ครูฝึกที่ผ่านการอบรมโค้ชระดับ1, 2 และ 3 จาก ITF
- เปิดสอนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงแข่งขัน

 ผู้อำนวยการสถาบันเทนนิสปิรามิด

บริหารและนำการสอนโดยครูสรวง จันทรอุไร (ITF Level 3)
โดยมีครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมของ ITF (International Tennis Federation)
เป็นสต๊าฟโค้ช มุ้งเน้นคุณภาพของการสอน และหลักสูตรที่เกี่ยวกับ Tachnical, Tactical, Physical และ Mental

What's new 2013 !!!
24/05/2013  PyramidTennis.Info - Pyramid Tennis English Version  
24/05/2013  Coaching - วิธีการเล่น (Tactics)

  เรื่องน่ารู้

::การแข่งขันในระดับสีแสดและสีเหลืองกำลังจะกลับมา
::การแข่งขันภายในระดับสีแดงจะจัดขึ้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

More

 


Contact Us
Pyramid Tennis Academy