Banner  
   Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  
  Main Menu
เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติผู้ก่อตั้ง
ครูฝึก
นักเรียนของสถาบัน
กิจกรรมของสถาบัน
แผนที่
ห้องสมุดความรู้
ปฏิทินกิจกรรม
ลิงค์
หลักสูตรเทนนิส
 

กิจกรรมของสถาบัน

การฝึกทักษะการทรงตัว

กิจกรรมฝึกทักษะการทรงตัวในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทนนิสการสร้างความแข็งแรงของร่างกายกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะที่เกี่ยวกับเทนนิส (Tennis Dancing)ความสนุกสนานในการซ้อมของเด็กๆ (Fun Learning)การฝึกร่างกาย (Physical Traninig)กิจกรรมในสนามดินSummer Campกิจกรรมงานปีใหม่


 

ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy