Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  

Return to Home Page

Location: Resource Center \ ข้อควรรู้สำหรับผู้ปกครองนักกีฬาเทนนิส \ บทนำ

 Up..
ข้อควรรู้สำหรับผู้ปกครองนักกีฬาเทนนิส

บทนำ

จากการศึกษาค้นคว้าและวิจัย กีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่เหมาะกับเยาวชนมากที่สุดในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและทำให้เกิดอาการบาดเจ็บน้อยกว่ากีฬาอื่นอีกหลายประเภท เป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ตลอดชีวิต การเล่นเทนนิสช่วยสร้างความมั่นใจ (Self-confidence) และเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) สอนให้เด็กมีวินัย (Self-discipline) มีความมุ่งมั่น (Self-reliance) และมีความเคารพต่อผู้อื่น เหนือสิ่งอื่นใด ผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การเล่นเทนนิสในระดับสโมสรหรือระดับสมัครเล่นจะมีความแตกต่างอย่างมากกับการเล่นในระดับนานาชาติหรือระดับอาชีพ

เทนนิสเป็นกีฬาบุคคลเฉพาะประเภท (Individual Sport) ที่สอนให้เด็กๆ มีความมุ่งมั่นอดทน สามารถควบคุมความเครียด (Stress) ได้ภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน (Pressure) และเป็นตัวทดสอบความสมดุลย์ระหว่างอารมณ์กับร่างกาย ในขณะเดียวกันเทนนิสก็เป็นกีฬาที่สร้างความกดดันให้กับเด็กมาก ถ้าเด็กไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
การแข่งขันในระดับเยาวชน (Competitve Junior Tennis) จะมีปัจจัยใหม่ๆหลายอย่าง ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งผู้ปกครองและเด็ก ทำให้บางครั้งเป็นการยากสำหรับทั้ง 2 ฝ่ายที่จะปรับตัวเข้าหากัน
สำหรับผู้ปกครอง การเข้ามาอยู่ในวงการแข่งขันสามารถเป็นประสบการณ์ที่ซับซ้อน โดยเฉพาะถ้าผู้ปกครองเหล่านั้นไม่เคยเล่นเทนนิสในระดับแข่งขันมาก่อน และบ่อยครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นกับบุตรหลานที่เข้าแข่งขันเพราะความคาดหวัง ความต้องการจากผู้ปกครองมีมากเกินกว่าขีดความสามารถของเด็กที่จะควบคุมได้

ในฐานะผู้ปกครอง ท่านย่อมต้องการช่วยบุตรหลานจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว เช่นเดียวกับการดูแลเขาในเรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องการศึกษา, การคบเพื่อน ฯลฯ อยากให้เขามีความสุข สนุกสนาน และเรียนรู้ที่จะเล่นเทนนิสอย่างในระดับที่เหมาะสม และนี่คือเหตุผลประการแรกท่านอยากให้บุตรหลานของท่านเล่นเทนนิส

การเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และที่ยากยิ่งกว่านั้นคือการเป็นผู้ปกครองที่ดีสำหรับนักเทนนิสในระดับแข่งขัน ไม่เป็นการง่ายสำหรับผู้ปกครองในการช่วยเหลือสนับสนุน เพราะยากที่จะรู้ว่า สิ่งไหน เวลาใด และที่ไหน จึงจะเหมาะสมที่สุดสำหรับเขา

มีหลายคำถามที่ต้องการคำตอบ และส่วนใหญ่จะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนหรือแม้แต่คำแนะนำที่ใช้เป็นแนวทางได้  ปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเพราะผู้ปกครองไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอะไรและอย่างไรจึงจะดีที่สุด โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะใช้สัญชาติญาณของความเป็นพ่อแม่ ซึ่งมักจะเป็นทางที่ไม่ถูกต้องมากกว่า

ผลจากการวิจัย พบว่าการสนับสนุนและการเอาใจใส่ของผู้ปกครอง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเล่นเทนนิสต่อไปหรือไม่ และที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือความเครียดความกดดันที่เกิดขึ้นกับเด็กทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ ซึ่งมีผลต่อเกมส์การเล่น/แข่งขันนั้น มีสาเหตุโดยตรงมาจากผู้ปกครองแทบทั้งสิ้น ผลของการที่เด็กได้รับความกดดันจากพ่อแม่มากเกินไปคือเด็กเหล่านั้นจะเริ่มสร้างทัศนคติ (ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ บุคลิก) ในทางลบและบ่อยครั้งที่ทำให้เด็กเลิกเล่นเทนนิสไปเลย (Burnout) ถ้าผู้ปกครองสร้างความกดดัน (ที่ไม่จำเป็น) ให้กับเด็กมากเกินไป อาจทำลายสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่และเด็กได้ภายหลัง

ผู้ปกครอง (พ่อแม่) มีบทบาทที่สำคัญมากสำหรับบุตรหลานที่เล่นเทนนิส ไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มหัดเล่นหรือระดับแข่งขัน ดังนั้นผู้ปกครองเองต้องได้รับการฝึกหัดและเตรียมตัวสำหรับหน้าที่ที่สำคัญนี้เช่นกัน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและสับสน ทั้งนี้เพื่อทั้งผู้ปกครองและเด็กได้รับความสนุกสนานและมีความสุขในการเล่นเทนนิส ผู้จัดทำ (ITF) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้ปกครองนักเทนนิส
 

ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy