Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  

Return to Home Page

Location: Resource Center \ กีฬาเทนนิส \ เทนนิสในเมืองไทย

 Up..
 ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้นำกีฬาเทนนิสเข้ามาสู่ประเทศไทยและในสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าคงจะเริ่มเล่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยชาวอังกฤษและอเมริกันที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย แต่ในขณะนั้นคนไทยยังไม่สนใจการเล่นเทนนิสมากนัก คงเล่นกันในหมู่คนต่างชาติ ต่อมาจึงมีเจ้านายคนไทยชั้นสูง และข้าราชการชั้นสูงเริ่มเล่นลอนเทนนิสกัน ครั้งนั้นนักเทนนิสไทยบางท่านนุ่งผ้าม่วง เล่นเทนนิส บางคนระหว่างการเล่นก็กินหมาก ต่อมาจึงนุ่งกางเกงขายาว และต้องสีขาวตามแบบฉบับของชาวฝรั่ง ถือว่าเล่นเทนนิสต้องนุ่งกางเกงขายาวสีขาวเป็นการสุภาพกว่าขาสั้น

จนกระทั่งในราวปี พ.ศ. 2460 ประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้น จึงมีการตั้งสโมสรเทนนิสขึ้นอย่างเป็นทางการแห่งแรกที่พระราชอุทยานสราญรมย์ มีสมาชิกครั้งแรกเพียง 10  คน ต่อมาเปลี่ยนสถานที่ไปเล่นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ แต่ก็ล้มเลิกไปในที่สุด ในระหว่างนั้นก็มีอีกสโมสรหนึ่งที่มีการเล่นลอนเทนนิสคือ บางกอกยูไนเต็ดคลับ แต่เป็นสนามซีเมนต์เพียงสนามเดียว และมีเอกชนตั้งสโมสรลอนเทนนิสขึ้นหลายแห่ง เช่น บริษัทบอร์เนียว บริษัท บอมเบย์เบอร์มา ที่บ้านมิสเตอร์คอลลิน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ และยังมีการเล่นลอนเทนนิสที่บ้านมิสเตอร์ลอฟตัส ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนนายเรือ ธนบุรี บ้านหมอแม็คฟาแลนด์ ที่โรงพยาบาลศิริราช และบ้านมิสเตอร์บัสโฟร์ หลังกองทัพเรือ สำหรับในหมู่คนไทยเช่นที่กระทรวงเกษตร สโมสรโรงเรียนนายเรือ

ในปี พ.ศ. 2469  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้ทรงจัดตั้งลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสโมสรเทนนิส 12 สโมสรคือ ราชกรีฑาสโมสร สโมสรรถไฟ สโมสรกีฬาอังกฤษ สโมสรกีฬาสามัคยาจารย์ สโมสรนครสวรรค์ สโมสรสีลม สโมสรลำปาง สโมสรนวรัฐ สโมสรเชียงใหม่ยิมคานา สโมสรสงขลา สโมสรกลาโหมและสโมสรภูเก็ต ได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมกันเป็นครั้งแรกที่วังกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในที่ประชุมก็ได้ลงมติเอกฉันท์ให้ตั้ง "ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย" และได้ทรงดำรงตำแหน่งนายกของลอนเทนนิสสมาคมเป็นคนแรก พร้อมทั้งได้ออกกฎข้อบังคับของสมาคมฯขึ้นใช้เป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งได้ใช้เป็นบรรทัดฐานมาจนถึงปัจจุบันนี้

คณะกรรมการชุดแรกของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยคือ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงเป็นนายกสมาคมฯ นายอาร์ดี. เครก เป็นเลขานุการกิติมศักดิ์ พระยาสุพรรณสมบัติเป็นเหรัญญิกกิติมศักดิ์ ส่วนสโมสรที่อยู่ในเครือที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการคือ
1. ราชกรีฑาสโมสร
2. สโมสรกีฬาสามัคยาจารย์
3. สโมสรกีฬาอังกฤษ
4. สโมสรสีลม
5. สโมสรกลาโหม
 พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้ทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย และได้ทรงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตั้งแต่
พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2482  เป็นเวลาถึง 12 ปี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 พลเอกหลวงพรหมโยธี ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 พ.ต.ท. ขุนศรีวรากร ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม และในปี พ.ศ. 2490 หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ ทรงเป็นนายกสมาคม

ถือว่าวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2470 เป็นวันสถาปนาลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ และในปลายปี พ.ศ. 2470 ทางสมาคมฯได้จัดการแข่งขันลอนเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกที่สโมสรสีลมและผลการแข่งขันมีดังนี้

ชายเดี่ยว

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ

หลวงอนุสาสน์ยันตรกรรม
พระอินทปัญญา (พระยาลัดพลี ธรรมประคัลภ์)
หญิงเดี่ยวชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
นางเมริก เฮ้าส์
นางสาวสมัย บุญยรัตน์พันธ์ (คุณหญิงพิธอำพล)
ชายคู่ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
หลวงอนุสาสน์ยันตรกรรม และ หลวงวิรัช
พระยาทรงสุรรัชฏ์ และนายเลี่ยม มูลเลอร์
หญิงคู่ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
นางเมริก เฮ้าส์ และนางเครก
นางบิว และนางแปตสโตน
คู่ผสมชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
นางเมริก เฮ้าส์ และนายบัลชาด
นางสาวสมัย บุญยรัตน์พันธ์ และหลวงอนุสาสน์ยันตรกรรม
สโมสรชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
สโมสรสีลม
สโมสรกีฬาสามัคยาจารย์
 และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระองค์ทรงรับเอาลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่อง
จากพระองค์ทรงโปรดกีฬาเทนนิสมากและทรงเทนนิสอยู่เสมอในสนามเทนนิสวังสุโขทัย

ในปี พ.ศ. 2494 คณะกรรมการสมาคมได้คิดตราเครื่องหมายของสมาคมขึ้นเป็นพระมหามงกุฏ มีเครื่องหมาย 7 อยู่ข้างใต้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และในปี พ.ศ. 2495 ทางสมาคมฯได้แปลกติกาลอนเทนนิสของสมาคมลอนเทนนิสระหว่างชาติขึ้น เพื่อเป็นหลักในการแข่งขันและไว้เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจกีฬาประเภทนี้ทราบโดยทั่วกัน

ในปี พ.ศ. 2494 มีการแข่งขันลอนเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ปรากฎผลดังนี้

ชายเดี่ยว

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ

นายแพทย์บรรจง กรลักษณ์
ร.ท. กระวี สุทัศน์
หญิงเดี่ยวชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
นางกวด หุ้มแพร
นางสอิ้ง กล่ำสมบัติ
ชายคู่ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
นายเมืองเริง วสันตสิงห์ และ
นายจำรูญ เทียนเงิน และ นายอรุณ สีบุญเรือง
หญิงคู่ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
นางจำนรรจ์ เชิดสติ และ นางอวยพร ปิตติพงศ์
นางกวด หุ้มแพร และ นางสอิ้ง กล่ำสมบัติ
คู่ผสมชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
นายเมืองเริง วสันตสิงห์ และ นางกวด หุ้มแพร
นายเฟือก เวียนกง และ นางจำนรรจ์ เชิดสติ
ชายคู่สูงอายุชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ธนพินิจ โลหกรณ์ และ นายสุจิต การพิทยา
พระสุทัศน์ พงษ์พิสุทธิ์ และ นายชิน ณ นคร
รุ่นเล็กเดี่ยวชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
สุธีรพันธ์ กรลักษณ์
วิทยา อาธวานนท์
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สโมสรชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
สโมสรสีลม
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ทางลอนเทนนิสสมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันให้กว้างขวางขึ้น มีการแข่งขันเพื่อความชนะเลิศแห่งภาคขึ้นทุกภาคและคัดนักกีฬาที่ชนะเลิศเอามาแข่งขันเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็นหลายประเภท เช่น ประเภทชายเดี่ยว ประเภทชายคู่ ประเภทหญิงเดี่ยว ประเภทหญิงคู่ ประเภทคู่ผสม ประเภทชายเดี่ยวสูงอายุ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ประเภทชายคู่สูงอายุ (อายุรวมกัน 100 ปีขึ้นไป) เป็นต้น

ในปี 2509 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดการแข่งขันเทนนิสที่สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน ด้านหลังสนามศุภชลาศัย และหลังจากเสร็จการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์แล้ว กรมพลศึกษาได้อนุญาตให้ลอนเทนนิสสมาคมฯ เข้ามาใช้ห้องทำงานและสนาม 10 สนาม และต่อมาลอนเทนนิสสมาคมฯได้เปิดเทนนิสให้กับประชาชนทั่วไป

ปี 2520 เมื่อองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (การกีฬาแห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน) ได้จัดสร้างสนามเทนนิส จำนวน 6 คอร์ต ขึ้นในบริเวณองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ได้มอบให้ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ครอบครอง และใช้สนามเทนนิสให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสมาคม และได้สร้างอาคารที่ทำการให้แก่ สมาคม ที่สนามเทนนิสแห่งนี้ด้วย

กีฬาเทนนิสในประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมาก ในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2521 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้นนักเทนนิสประเภทคู่ผสมของไทย คือ จารึก เฮงรัศมี นักเทนนิสชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ และสุทธาสินี ศิริกายะ ได้ตำแหน่งชนะเลิศ  ปัจจุบันมีนักเทนนิสไทยอยู่ในระดับโลกหลายคน และหวังว่าทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย คงมีแผนงานระยะยาวที่จะทำให้กีฬาเทนนิสเมืองไทยมีมาตรฐานเท่าเทียมกับประเทศอเมริกาและกลุ่มในประเทศยุโรป
 รายชื่อนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย

1. พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พ.ศ. 2470 - 2482
2. พลเอก หลวงพรหมโยธี พ.ศ. 2482 - 2484
3. พันตำรวจโท ขุนศรีศรากร พ.ศ. 2484 - 2490
4. หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ พ.ศ. 2490 - 2494
5. นายชุณห์ ปิณฑานนท์ พ.ศ. 2494 - 2495
6. นายเมืองเริง วสันตสิงห์ พ.ศ. 2495 - 2505
7. นายแพทย์บรรจง กรลักษณ์ พ.ศ. 2506 - 2507
8. พลเอก กฤษณ์ สีวะรา พ.ศ. 2507 - 2519
9. พลตรี วีรินท์ เบี้ยวไข่มุข พ.ศ. 2519 - 2522 และ พ.ศ. 2524 - 2526
10. พลเรือตรี วินัศ ศิริกายะ พ.ศ. 2522 - 2524
11. นายวาริน พูนศิริวงศ์ พ.ศ. 2526 - 2528, พ.ศ. 2532 - 2534 และ พ.ศ. 2536 - 2538
12. พันเอก สุรพิชญ์ อมรวิเชษฐ์ พ.ศ. 2528 - 2532
13. นายสมจิตร ทองประดับ พ.ศ. 2534 - 2536
14. พลเอก สายหยุด เกิดผล พ.ศ. 2538 - 2540
15. พลเอก อัครเดช ศศิประภา พ.ศ. 2540 - 2544
16. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ปัจจุบัน

หมายเหตุ รายชื่อนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยนี้คัดลอกมาจาก ประวัติลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
              พ.ศ. 2470 - 2545 (www.ltat.or.th/history.html)
 

ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy