Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  

Return to Home Page

Location: Resource Center \ Coaching \ เทนนิสกับจิตใจ (Mental)
Up..
ความยากของเทนนิสและผลต่อสภาพจิตใจ
ลักษณะของแชมเปี้ยน
คุณสมบัติด้านจิตใจสำหรับผู้ที่เริ่มเล่น
ทักษะทางด้านจิตใจ (Mental Skills)
สำหรับการแข่งขันเทนนิส
การกำหนดเป้าหมาย
Goal Setting เป็นเทคนิคหนื่งที่ใช้พัฒนาจิตใจนักเทนนิส
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)
เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเลือกกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมต่างๆ
ความวิตกกังวล ในการกีฬา
ทำให้เกิดการแสดงความสามารถเพื่อความเป็นเลิศลดลง
โปรแกรมการฝึกพูดกับตนเอง (Self Talk)
เป็นเทคนิคที่เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง
โดย วิมลมาศ ประชากุล
 

 บทนำ

จิมมี่ คอนเนอร์สกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า 95% ของการเล่นเทนนิสเป็นเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตใจ เขาให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่นักเทนนิสในระดับอาชีพจะมีทักษะการเล่นและสภาพร่างกายที่เยี่ยมยอดใกล้เคียงกันมาก แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างที่ทำให้มีความแตกต่างระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้คืออารมณ์, สมาธิ, และสภาพจิตใจในขณะแข่งขัน ในการแข่งขันระดับเยาชนก็เช่นกัน เมื่อเด็กที่มีความสามารถใกล้เคียงกันแข่งกัน สภาพอารมณ์และจิตใจจะเป็นตัวกำหนดไม่เพียงแต่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือแพ้เท่านั้น แต่จะรวมถึงความพึงพอใจในคุณภาพของการเล่นในแต่ละครั้งอีกด้วย

จากการศึกษาวิจัยพบว่าสภาวะจิตใจ (Mental) มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระดับการเล่นเทนนิส  การตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายเรา (เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ, อุณหภูมิของผิวหนัง, การเกร็งของกล้ามเนื้อ...ฯลฯ) ซึ่งเดิมเคยเชื่อกันว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ อันที่จริงแล้วพบว่าได้รับผลโดยตรงจากความคิดและสภาวะจิตใจของเรา ซึ่งตรงกับภาษิตไทยที่ว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว”

สำหรับเด็กเล็ก (6 – 13 ขวบ) โดยธรรมชาติของเด็ก เด็กจะทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดีก็ต่อเมื่อเขารู้สึกสนุก ท้าทายได้รับความสนใจและคำชมจากผู้ปกครอง เทนนิสก็เช่นกัน ถ้าเด็กเล่นแล้วรู้สึกไม่สนุก เบื่อหรือรู้สึกว่าถูกตำหนิบ่อยๆจากผู้ปกครองแล้ว ระดับการเล่นของเขาก็จะลดลงไปและถ้าเด็กรู้สึกกดดันมากๆเข้า ก็อาจจะเลิกเล่นไปเลย

เอกสารฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงความสำคัญของสภาพจิตใจที่มีผลต่อการเล่นเทนนิส ให้เข้าใจถึงความสำคัญและอิทธิพลของผู้ปกครองที่มีผลต่อสภาพจิตใจเด็ก และที่สำคัญคือทำอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเล่นและแข่งขันเทนนิสได้เต็มความสามารถและอย่างมีความสุข

 

ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy