Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  

Return to Home Page

Location: Resource Center \ Tennis Tips \ Tactics vs. Techniques

 Up..
สมัยก่อนเราจะสอนนักเรียนให้มีท่าทางที่ถูกต้อง นักเรียนจะไม่ได้เล่นเซ็ทจนกว่าจะเรียน FH, BH, Serve, Volley จนครบ (หรือที่เรียกกันว่าหัด Basic) และในระหว่างที่เล่นหรือแข่งขัน ถ้าเด็กตีด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เด็กก็จะถูกเตือนหรือตำหนิ จนมีผลทำให้ผู้เล่นพะวงกับวิธีการตี (How to hit) มากกว่าการเล่น (What to hit or How to play) ที่แย่ไปกว่านั้นคือเด็กอาจจะเบื่อและเลิกเล่นเทนนิสไปก่อนที่จะตีเป็น

ในปัจจุบันวิธีการสอนเทนนิสได้มีการพัฒนาไปมาก เราจะสอนให้เด็กรู้จักเล่นเทนนิส ในขณะเดียวกันก็พัฒนาเทคนิคการตีที่ถูกต้อง (ตามหลัก Biomechanics) ไปด้วย เราเรียกแนวทางนี้ว่า Game Based Approach หรือ Functions Lead Forms ด้วยวิธีนี้เด็กจะไม่พะวงกับวิธีตีมากเกินไป แต่จะรู้จักวิธีการเล่นและตัดสินใจเลือกตีลูกที่เหมาะสมกับสถานะการณ์ได้ด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง
จากรูปทั้ง 4 ข้างบน
คำถามคือ ท่าทางการตีและการ Follow Through รูปไหนถูก และรูปไหนผิด
คำตอบคือ ถ้าตาม Basic ที่ได้ถูกถ่ายทอดกันมา ไม่มีรูปไหนถูก แต่ถ้าตามหลัก Biomechanics และสถานะการณ์แล้วถือว่าถูกต้องทั้งหมด
คำถามที่ตามมาคือ คุณจะเลือกแบบใด...สอนเด็กให้เน้นแต่ Basic แล้วเล่นเกมไม่เป็น ตัดสินใจไม่ถูก กับสอนให้เด็กเล่นเกมเป็น ตัดสินใจเลือกตีลูกที่ถูกต้องกับสถานะการณ์และลูกที่ตีไปลงตามที่ต้องการ แน่นอนทุกคนจะต้องเลือกเอาคำตอบที่สอง

Basic หรือการตีด้วยเทคนิคที่ถูกต้องนั้นยังเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ เราจึงไม่สอนให้เด็กจำท่าทางการตี แต่ควรสอนวิธีการตี การบังคับลูกบอล การใช้แรงจากส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ถูกต้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจับกริ๊ป ตำแหน่งที่ไม้กระทบลูกบอล วงสวิง การวางเท้า ฯลฯ

ดังนั้นในการแข่งขัน อย่าพะวงกับวิธีการตีให้มากเกินไป แต่เราควรจะคิดถึงวิธีการเล่นและการแก้ปัญหา ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ เทคนิคการตีนั้น เราต้องซ้อมจนชำนาญจนเป็นอัตโนมัติและควรต้องรู้ว่าจะนำเทคนิคนั้นไปใช้ในสถานะการณ์ใด ถ้ามัวแต่คิดถึงวิธีการตีในขณะแข่งขันจะทำให้ตีไม่ได้
 

ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy