Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  

Return to Home Page

Location: Resource Center \ Coaching \ วิธีการเล่น (Tactics) \ Zones of Play

 Up..
Zones of Play เป็นแนวทางช่วยให้นักเทนนิสตัดสินใจเลือกเล่นลูฏต่างๆ ให้ถูกต้องตามสถานะการณ์ บางสถาบันแบ่งสนามเป็น 5 โซน (Nick Bolletieri) ส่วนของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) จะแบ่งสนามออกเป็น 4 โซน ดังนี้
1.  Baseline
2.  ¾ Court
3.  Mid Court
4.  Net

ตำแหน่งยืนของผู้เล่นใน Zones ต่างๆ จะมีผลต่อวิธีการเล่นด้วย (Tactics)

เมื่อผู้เล่นอยู่ใน Zone 1 (พื้นที่สีแดง หรือบริเวณเส้นท้ายคอร์ท) ควรเน้นเรื่องความแน่นอน วิธีการเล่นส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นแบบตั้งรับ (Defensive) หรือตีโต้ (Rally) เพื่อหาโอกาส การควบคุมพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับนักเทนนิสระดับเยาวชนไม่ควรตีลูกทำแต้มจากบริเวณนี้ เพราะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

เมื่อผู้เล่นอยู่ใน Zone 2 (พื้นที่สีส้ม) เราควรเล่นเกมที่สร้างความกดดันให้กับคู่ต่อสู้ ด้วยการใช้วิธีการเล่นเกมบุก (Offensive) การตีลูกบอลในจังหวะกระดอนขึ้น (Hit the Ball on the Rise) เป็นเทคนิคที่สำคัญ และนักเทนนิสเยาวชนควรมีความสามารถที่จะตีลูกจู่โจม (Attack) จากบริเวณนี้ได้ นอกจากนี้ผู้เล่นอาจจะตามลูกจู่โจมขึ้นไปเล่นหน้าเน็ต หรืออาจจะกลับลงมาตั้งหลักอยู่ที่ท้ายคอร์ทได้

เมื่อผู้เล่นอยู่ใน Zone 3 (พื้นที่สีเขียวอ่อน) เป็นบริเวณที่เหมาะกับการตีลูกทำแต้ม (Winner Shot) หรือตามขึ้นมาเล่นหน้าเน็ต  ลูกวอลเล่ย์ลูกแรก (1st Volley) มักจะได้ตีในบริเวณนี้ ซึ่งนักเทนนิสควรหัดลูกวอลเล่ย์ให้ลึกและกระดอนต่ำ เพื่อให้ผู้เล่นที่อยู่ท้ายคอร์ทตีลูกผ่าน (Passing Shot) ได้ยาก

เมื่อผู้เล่นอยู่ใน Zone 4 (พื้นที่สีเขียว) เป็นบริเวณที่เหมาะกับการทำแต้มด้วยลูกวอลเล่ย์สั้นฉีกออกข้างสนาม

สำหรับนักเทนนิสที่เพิ่งเริ่มเล่น แผนการเล่นที่สำคัญคือพยายามตีลูกกลับไปให้ได้ทุกครั้ง (Keep the Ball in Play) หรือตีให้แน่นอน ไม่เสียเองง่ายๆ ซึ่งนักเทนนิสมือใหม่ส่วนมากจะตีเสียเอง (Unforced Errors) เป็นการให้แต้มฝ่ายตรงข้ามมากกว่าที่ฝ่ายตรงข้ามจะทำแต้มได้จากการตีลูก Winning

 

ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy