Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  

Return to Home Page

Location: Resource Center \ Coaching \ เทนนิสกับร่างกาย (Physical)
Up..
การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up)
จาก "Fit To Play" โดย Carl Petersen
การยืดกล้ามเนื้อ (Stretching)
 

 ร่างกาย (Physical)  

ปัจจุบันการแข่งขันเทนนิสในระดับนานาชาติหรืออาชีพ จะเป็นเกมในลักษณะที่เรียกว่า เกมของกำลัง (Power Games) คือเป็นเกมที่ตีด้วยกำลัง ความรุนแรงและความรวดเร็ว ดังนั้นร่างกายของนักเทนนิสจะต้องมีความแข็งแรงและมีความทนทานสูง การสร้างความแข็งแรงของร่างกายจึงมีความสำคัญต่อการแข่งขันมาก นักกีฬาที่มีร่างกายสมบูรณ์กว่า จะสามารถเล่นได้ดีกว่า ซึ่งการซ้อมในสนามเทนนิสเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้ร่างกายของนักกีฬาแข็งแรงหรืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดขีดได้

ประโยชน์ของการสร้างความแข็งแรงของร่างกาย
-  ช่วยให้ร่างกายมีความทนทาน สามารถทำหารแข่งขันติดต่อกันโดยไม่เมื่อยล้า หรือเกิดขึ้นช้า
-  ช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้เร็วขึ้นหลังจากการแข่งขัน
-  ช่วยทำให้เกิดความมั่นใจในระหว่างการแข่งขัน
-  ช่วยให้จิตใจมีความแข็งแกร่ง มั่นคง
-  ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพให้เทคนิคต่างๆ ทำให้การตีสโตรคต่างๆ มีพลังมากขึ้น
-  ช่วยลดการเกิดอาการบาดเจ็บ
-  ช่วยยกระดับความสามารถของนักเทนนิส
-  ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง
 

ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy